Despre Cursul de instructori


Dosarul candidatului la Cursul de instructori trebuie sa cuprinda:

- Adresa clubului pentru includerea sportivului la cursul de instructori
- aviz medical de la medicul de familie sau alt medic, pe care sa scrie
APT PENTRU EFORT FIZIC sau APT PENTRU SPORT.
- Copie dupa ultima diploma de grad
- Copie dupa paginile din pasaport care evidentiaza participarea la
antrenamente si stagii in ultimii 2 ani.
- Taxa de 200 lei

Cursurile dureaza 2 ani, si constau in participarea la:
- cele 2 stagii de perfectionare din fiecare an
- stagiul de centuri negre din fiecare an
- la cel putin, alte 2 stagii in fiecare an

 Deci in fiecare dintre cei 2 ani va trebui sa participe la un numar total 5 stagii

Cursul se finalizeaza cu un examen practic care se sustine cu ocazia unui
stagiu sau intr-o sesiune speciala de examen.