FEDERATIA ROMANA DE AIKIDO

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL
COMISIEI TEHNICE

15.04.2016

CAP. I – Componenta, structura si atributii

Art. 1. Comisia Tehnica federala este alcatuita din centuri negre, instructori si antrenori cu norma didactica activa (PROFESORI) din departamentele federatiei, desemnati de catre Directorul Tehnic.
2 - Membrii Comisiei Tehnice ce au cel putin 5 Dan au calitatea de Expert.
3 - Doar expertii au drept de vot consultativ.

Art. 2. Atributiile Comisiei Tehnice:

1 - Acorda, atesta, suspenda sau anuleaza grade tehnice Kyu si Dan,
2 - Acorda, atesta, suspenda sau anuleaza calitatea de Monitor, Instructor, Expert si Arbitru.
3 - Organizeaza cursuri tehnice de calificare si perfectionare pentru monitori, instructori, experti si arbitri (Scoala federala de cadre).

4 - Organizeaza si conduce stagii de pregatire, nationale si internationale.
5 - Organizeaza manifestari sportive nationale si internationale.
6 - Elaboreaza norme si regulamente in domeniul tehnic.
7 - Stabileste aspectul si formatul diplomelor, medaliilor si certificatelor tehnice.
8 - Stabileste tipul si forma insemnelor tehnice (ecusoane, fanioane, etc.)
9 - Acorda asistenta tehnica cluburilor si sectiilor afiliate.
10 - Hotaraste in orice alta problema legata de tehnica si performanta sportiva.

Art. 3. Directorul Tehnic (presedintele Comisiei Tehnice) este expertul cu cel mai înalt grad in Aikido din federatie. Directorul Tehnic stabileste numarul de membri ai Comisiei Tehnice si nominalizeaza pe membrii acesteia.
2 - Directorul Tehnic trebuie sa aiba cel putin 6 Dan si o vechime de minimum 20 ani in federatie.

3 - Directorul Tehnic stabileste relatii pe linie tehnica cu structurile similare din tara sau strainatate.
4 - Directorul Tehnic raspunde de pastrarea si transmiterea tehnicii de Aikido.
5 - Directorul Tehnic prezinta anual, in Adunarea generala, un raport despre activitatea Comisiei Tehnice.

Art. 4. Hotararile Comisiei Tehnice se iau de catre Directorul Tehnic, cu sau fara consultarea membrilor cu drept de vot. Hotararile Directorului Tehnic sunt definitive si nu pot fi contestate.

Art. 5. Directorul Tehnic confirma prin semnatura sa, valabilitatea tuturor actelor emise de Comisia Tehnica (diplome de grad, certificate, brevete, adeverinte, etc). Actele Comisiei Tehnice ce nu poarta semnatura Directorului Tehnic, nu sunt valabile.

Art. 6. Gradele sau titlurile obţinute în afara F.R.Aikido trebuie atestate de catre Directorul Tehnic. Atestarea se poate face cu sau fara examinare.

Art. 7. Examenele de grad se desfasoara conform Regulamentului de acordare grade

Art. 8. Utilizarea Katanei in cadrul antrenamentelor sau a manifestarilor sportive de orice fel, este permisa doar cu avizul scris al Directorului Tehnic, mentionat in pasaportul sportiv (PERMIS DE ANTRENAMENT CU ARME), sau in alte acte specifice.
Avizul de utiilizare al Katanei la antrenament si manifestari sportive, este la latitudinea Directorului Tehnic, si se acorda doar centurilor negre ce au implinit 20 ani.

2 - Pot preda tehnicile de Katana doar instructorii centuri negre in Katana, absolventi ai Cursului de instructori, si care au cel putin 4 Dan.

3 - Portul sau utilizarea Katanei in spatiul public, la orice fel de manifestari sau emisiuni de televiziune, fara avizul scris al Directorului Tehnic, este interzisa cu desavarsire.
Cei ce incalca aceste prevederi vor fi exclusi din viata sportiva si isi vor pierde toate gradele, titlurile si functiile tehnice si administrative obtinute in cadrul F.R. AIKIDO.

Art. 9 - Toate problemele legate de tehnica, şi care nu sunt reglementate de prezentul regulament sau de alte regulamente tehnice (stagii, competitii, acordare grade, etc.), vor fi decise de Directorul Tehnic. Decizia acestuia este definitivă si fara drept de apel.

CAP. II – Legitimatia, Brevetul Federal, Paşaportul sportiv

Art. 12 – Legitimaţia şi Brevetul Federal – atestă statutul de sportiv sau tehnician legitimat.

1 - Brevetul Federal are rol de legitimaţie pentru tehnicienii atestaţi (Monitori, Instructori, Experţi, Arbitri, Antrenori).
2 - Structurile afiliate au obligaţia, să-şi legitimeze membrii şi să reînoiască anual vizele de licenţă ale membrilor lor, sportivi sau tehnicieni.
Legitimatia si Brevetul federal se emit si acorda de catre Comisia Tehnica si se semneaza de catre Directorul Tehnic.
3 - Sportivii sau tehnicienii ce nu-si reinoesc licenta anuala, nu au drept de practica sau participare la actiunile federatiei, in anul respectiv.

Art. 13 - Paşaportul sportiv - consemnează activitatea sportivă şi tehnică a posesorului său.

1. Paşaportul sportiv poate fi specific fiecărui Departament de stil. El trebuie sa conţina următoarele informaţii:
- numărul de licenţă şi data legitimării
- nume, prenume, adresa, data naşterii, grupa sanguină)
- fotografia tip paşaport, - departamentul, clubul, asociaţia sau secţia sportivă
- pagina destinată transferurilor,
- gradele tehnice (Kyu sau Dan) pentru Aikido si Katana
- calitatea tehnică, titluri şi funcţii,
- stagiile de pregătire şi cursurile de formare şi perfecţionare
- PERMISUL PENTRU ANTRENAMENT CU ARME
- pregătirea sportiva lunară,
- vize medicale anuale,
- participarea la competiţii.

2 - Profesorii au obligatia sa consemneze in pasaportul sportiv, antrenamentele efectuate in fiecare luna, si sa aplice stampila personala. Fara aceste informatii completate, procticantii nu se pot prezenta la examene.

3 - Pasapoartele sportive se emit de catre Comisia Tehnica si se acorda sportivilor si tehnicienilor de catre cluburile de care apartin.

Art. 14. – Reinoirea licentei anuale - Sportivii si tehnicienii au obligatia sa-si reinoiasca anual licenta prin aplicarea timbrului de licenta pe legitimatie sau Brevet.
2 - Sportivii si tehnicienii sunt obligati sa prezinte legitimatia sau Brevetul cu licenta actualizata la fiecare stagiu, manifestare sportiva si examen de grad.

3 - Timbrele anuale de licenta se emit de Comisia Tehnica.

CAP. III – Funcţii tehnice, Diplome, Brevete

Art.15 – Calitati si Funcţii tehnice

1 - Sportiv – practicant inclus într-una din categoriile de vârstă si valoare:

S Sperante: 6 ani, inclusiv , orice Kyu.
C1 Copii_1: 7-9 ani inclusiv, Kyu 5-3
C2 Copii_2: 7-9 ani inclusiv, Kyu 2-1
K1 Kadeti_1: 10-13 ani inclusiv, Kyu 5-3
K2 Kadeti_2: 10-13 ani inclusiv, Kyu 2-1
J1 Juniori_1: 14-17 ani inclusiv, Kyu 5-3
J2 Juniori_2: 14-17 ani inclusiv, Kyu 2-1
J3 Juniori_3: 14-17 ani inclusiv, minimum 1 Dan
S1 Seniori_1: minimum 18 ani, Kyu 5-3
S2 Seniori_2: minimum 18 ani, Kyu 2-1
S3 Seniori_3: minimum 18 ani, minimum 1 Dan

Categoria de varsta se calculeaza ca diferenta intre Anul curent si Anul nasterii.

2 - Monitor– instructor stagiar, vârsta minimă - 20 ani, minimum Kyu 1, si curs de instructori absolvit.
3 -
InstructorC.N., vârsta minimă - 22 ani şi curs de instructori absolvit.
4 -
Expert C.N., vârsta minimă - 40 ani, minimum 5 Dan, si curs de instructori absolvit, membru al Comisiei Tehnice.
5 -
Antrenor C.N. vârsta minimă - 25 ani, curs de instructori absolvit, şi curs de antrenori absolvit.
6 -
ArbitruC.N, conform normelor departamentele ce au competiţii.
7 -
Profesor – Instructor, Antrenor sau Expert, absolvent al cursului de Instructori, care are norma didactica activa (conduce antrenamente)
8 -
Director TehnicC.N. Cel mai înalt grad în Aikido din federaţie, cel putin 6 Dan. El este preşedintele Comisiei Tehnice a F.R. AIKIDO.
9 - Nimeni nu poate preda cursuri de Aikido sau Aikijutsu, in cadrul structurilor afiliate, fără a fi absolvent al cursului de instructori al
F.R. AIKIDO
10 - Absolvirea cursului de antrenori sau echivalarea acestei funcţii prin absolvirea unui curs în afara
F.R. AIKIDO, nu dă drepul de a conduce antrenamente, dacă persoana respectivă nu a absolvit cursul de instructori organizat de F.R. AIKIDO.
11 - Condiţiile de admitere la cursurile tehnice (instructori, arbitri) sunt stabilite de Comisia Tehnica,
care va organiza cursuri de formare şi perfecţionare.
13 - Pentru pastrarea calitatii de Instructor sau Antrenor autorizat (Profesor), instructorii, si antrenorii sunt obligati sa participe la cursurile de perfectionare organizate de Comisia Tehnica, sa-si reinoiasca licenta anuala si sa participe la
cel putin 2 stagii nationale in fiecare an si la cursul annual de perfectionare.

Art. 16. - Condiţii de participare la cursul de formare instructori:

1 - Minim C.N – 1 Dan, acordat sau atestat de F.R. AIKIDO, minim 22 ani.
- cerere din partea clubului prin care se solicită înscrierea la curs
- copie după paşaportul sportiv din care să reiasă vechimea, gradul si stagiul didactic
- copie după legitimaţia cu viza anuală de licenţă
- copie după ultima diplomă de grad
- aviz medical: APT PENTRU EFFORT FIZIC + 2 fotografii
- copie dupa ultimul act de studii (liceu sau facultate)
2 - Pot participa la cursul de instructori si posesorii centurii maron – Kyu 1.
3 - Absolventii vor fi Monitori. Odata cu primirea centurii negre, Monitorii devin automat Instructori.

Art. 17 - Diploma de grad – Dan (Aikido sau Katana) – se acordă de Comisia Tehnică a F.R. AIKIDO şi este semnată de Directorul Tehnic.

Art. 18 – Diploma de grad Kyu se acordă de către Profesori, membri ai Comisiilor de examinare, şi este semnată de catre acestia, care vor aplica si stampila clubului.

Art. 19 - Diploma de absolvent al Scolii Naţionale de Cadre (Monitor, Instructor, Expert, Arbitru) – se acordă de Comisia Tehnică a F.R. AIKIDO şi este semnată de Directorul Tehnic. Toate diplomele sunt model unic având Seria formată din: Tip-Dată-Număr, după următoarea regulă:

Tip: Pentru Diploma de grad Kyu = K + nr.Kyu
Pentru Diploma de grad Dan Aikido =
D + nr.Dan
Pentru Diploma de grad Dan Katana =
S + nr.Dan
Pentru Brevetul de Monitor =
M
Pentru Brevetul de Instructor =
I
Pentru Brevetul de Antrenor =
T
Pentru Brevetul de Expert =
E
Pentru Brevetul de Arbitru =
A
Pentru Diploma de Membru Onoare =
H

Data = AnLunaZi
Număr
= Nr.ordine din tabelul de examene

Exemple:
-
Diploma de grad pentru 3 Kyu, acordată sportivului cu numărul de ordine 12, din tabelul de candidaţi la examenul de grad din data de 02.04.2008, va avea Seria: K3-20080402-12
-
Diploma de grad pentru 4 Dan acordată candidatului cu numărul de ordine 34, din tabelul de candidaţi la examenul de grad din data de 22.06.2008, va avea Seria: D4-20080622-34
- Diploma de Instructor, acordată candidatului cu numărul de ordine 23, din tabelul de candidaţi la examenul de Instructori din data de 15.12.2008, va avea Seria: I-20081215-23
-
Diploma de grad 3 Dan Katana, acordată candidatului cu numărul de ordine 41, din tabelul de candidaţi la examenul de grad din data de 15.12.2008, va avea Seria: S3-20081215-23

Art. 20 - Norme privind desfăşurarea antrenamentelor

1 - Profesorii vor asigura condiţii depline de siguranţă privind sănătatea şi siguranţa sportivilor pe durata antrenamentelor sau manifestărilor conduse de aceştia.
2 - Norma maximă de sportivi adulti/profesor = 30

Norma maximă de sportivi copii /profesor = 15
Daca numarul de practicanti este mai mare decat cel mentionat, profesorul este obligat sa aiba un asistent, Monitor sau Instructor.
3 - Sportivii au obligaţia să aibă echipamentul specific, curat.
4 - Durata unui antrenament nu poate depăşi 2 ore la adulti si 1 ora la copii. Daca procesul de pregatire necesita mai mult timp, se vor introduce pauze de 15 minute intre sedintele de antrenament.
5 - Pe durata antrenamentului este interzisă purtarea obiectelor şi podoabelor dure, (lanţuri, cercei, inele, verighete, braţări, etc.).
6 - Pe durata antrenamentului sunt interzise orice alte activităţi.
7 - Sportivii şi tehnicienii fără viza anuală de licenţă nu pot participa la antrenamente.
8 - Sportivii vor putea folosi armele de antrenament doar cu permisiunea profesorului şi sub directa sa supraveghere. Profesorul se va asigura că starea armelor şi execuţia procedeelor nu pune în pericol sănătatea sau viaţa sportivilor.
9 - Sportivii şi tehnicienii au obligaţia să transporte armele de antrenament la, şi de la sala de antrenament (Dojo), protejate într-o husă opacă, iar pe durata transportului să se asigure că acestea nu pot fi utilizate de alte persoane, sau furate.
10 - Este interzisă folosirea armelor de antrenament în afara Dojo-ului, sau în absenţa profesorului.
11 - Pe durata antrenamentului armele stau în afara suprafeţei de antrenament (Tatami), iar Katana trebuie sa fie in teaca. Este interzisă aşezarea armelor pe Tatami.
12 - Exerciţiile şi tehnicile executate de sportivi vor fi corespunzătoare nivelului lor de pregătire, condiţiei fizice şi vârstei.
13 - Profesorul are obligaţia să adapteze intensitatea şi durata antrenamentului corespunzător fiecărui sportiv.
14 - Este interzisă lovirea sportivilor sau folosirea cuvintelor ironice sau jignitoare.
15 - Este interzisă ori ce formă de discriminare: de rasa, vârstă, sex, religie, convingeri politice, defecte fizice, etc.
16 - Profesorul are obligaţia să-i încurajeze pe sportivi când progresează, să le atragă în mod civilizat atenţia când nu se conformează regulilor, si sa-i sanctioneze atunci cand este cazul.
17 - Este
interzisă desfăşurarea antrenamentului în lipsa profesorului.
18 - Sportivii care nu se conformează disciplinei de antrenament şi deciziilor profesorului sunt direct raspunzători de urmările acţiunilor lor. În caz de indisciplină repetată ei vor fi excluşi de la antrenamente şi pot pierde licenţa.
19 - Sportivii nu vor intra sau ieşi de pe Tatami fără acordul profesorului.
20 - Profesorul poate interzice accesul unui sportiv în Dojo, pe Tatami, sau poate interzice accesul spectatorilor în Dojo pe durata antrenamentului, daca considera necesar.
21 - Încălcarea acestor norme, de către sportivi si tehnicieni, conduce la anularea licenţei şi la interzicerea tuturor drepturilor.
22 - Periodic, profesorii vor prelucra cu sportivii
Normele generale de protectie si prevenire a accidentelor la antrenamente.

Art. 21 - Norme pentru antrenamentul cu Katana

1 - Se pot antrena cu Katana doar Centurile negre care au împlinit 20 ani, care au avizul Directorului Tehnic, menţionat în paşaportul sportiv, si care au semnat angajamentul respectiv.
2 - Este interzisă cu desăvârşire folosirea armelor ascuţite sau tăioase.
3 - Transportul Katanei de acasă la Dojo şi de la Dojo acasă se va face în deplină siguranţă, într-o husă opacă.
4 - Pe durata transportului, posesorul trebuie să se asigure că arma este permanent sub controlul sau, şi că nu există pericolul de a fi luată sau folosită de alţii.
5 - Posesorul Katanei trebuie să se asigure ca membrii familiei, copiii sau alte persoane din casă nu pot avea acces la armele sale de antrenament.
6 - Este interzisă cu desăvârşire portul sau utilizarea Katanei în locuri publice.
7 - Posesorul Katanei este singurul răspunzător de orice efect generat de utilizarea necorespunzătoare a Katanei sau de neasigurarea ei.
8 - În timpul antrenamentului practicanul trebuie să se asigure ca manevrarea Katanei nu pune în pericol viaţa sau sănătatea sa, sau a celorlalţi practicanţi.
9 - Nerespectarea acestor dispoziţii conduce la pierderea tuturor gradelor, titlurilor, functiilor si drepturilor, si excluderea din viata sportiva.

Art. 22 – Transferarea sportivilor si tehnicienilor

1 - Sportivii si tehnicienii legitimati la o organizatie sportiva afiliata se pot transfera la o alta organizatie sportiva afiliata, in orice perioada a anului.
2 - Transferarea sportivilor si tehnicienilor se poate efectua pe baza cererii scrise a persoanei in cauza şi a acordului scris al celor două organizaţii sportive implicate.
3 - În cazul existenţei unor contracte încheiate între sportiv sau tehnician şi unitatea sportiva se vor respecta condiţiile contractuale, chiar dacă acesta se transfera la o alta organizatie sportiva.
4 - Transferul devine valabil numai după depunerea la Comisia tehnica a următoarelor acte:

- cerere de transfer cu acordul în scris a celor două organizaţii sportive implicate.
- legitimaţia veche;
- taxa de transfer (se achita de către organizaţia sportivă unde se transfera)

CAP. IV – Stagii de pregatire si cursuri de perfectionare

Organizarea stagiilor nationale, stagiilor regionale si a cursurilor de perfectionare instructori si antrenori se va face dupa cum urmeaza:

Art. 1 - Stagiile nationale

1 - Vor fi minimum 4 stagii nationale/an conduse de Directorul Tehnic.
2 - Prezenta tuturor centurilor negre, instructorilor si antrenorilor este obligatorie.
3 - Examenele pentru acordarea gradelor Dan pot avea loc cu ocazia acestor stagii nationale.
4 - Stagiile nationale vor fi programate si anuntate de catre Directorul Tehnic.

Art. 2 - Cursurile de perfectionare

1 - Anual va avea loc un Curs de perfectionare pentru instructori si antrenori. Cursul se va desfasura in doua etape de cate 1 zi fiecare.
Prezenta instructorilor si antrenorilor este obligatorie.
2 - Cursul va fi programat, anuntat si condus de catre Directorul Tehnic.

Art. 3 - Efecte

1 - Obtinerea licentei de Instructor autorizat este conditionata de participarea la cele 4 stagii nationale si cursurile de perfectionare.
2 - Accesul la examenele de grade Dan este conditionat de participarea la cele 4 stagii nationale si cursurile de perfectionare.
3 - Participarea celor mentionati la stagiile nationale si cursurile de perfectionare este necesara pentru ca Directorul Tehnic sa poata controla evolutia tehnica a instructorilor si centurilor negre, si pentru a se asigura ca acestia practica Aikido in mod activ si progreseaza din punct de vedere tehnic.

Art. 4 - Stagiile regionale

1 - Stagiile regionale sunt conduse de catre Directorul Tehnic sau de catre instructori cu cel putin 4 Dan.
Un stagiu regional se poate organiza de catre un club sau mai multe cluburi dintr-o anumita regiune.
2 - Pentru organizarea unui stagiu regional, clubul organizator trebuie sa solicite avizul Directorului Tehnic si eliberarea unei licente de organizare a stagiului.
3 - Toate cheltuielile legate de deplasarea conducatorului stagiului (transport si cazare), vor fi suportate de catre clubul organizator.
4 - Clubul organizator va incasa taxele de stagiu.
5 - Examenele pentru acordarea gradelor Kyu pot avea loc cu ocazia acestor stagii regionale.
7 - Numarul stagiilor regionale nu este limitat.
8 – Organizarea stagiilor regionale fara avizul Directorului tehnic nu este permisa, fapta constituind abatere disciplinara.

Art. 4 – Alte dispozitii

1 - Directorul Tehnic poate modifica numarului anual de stagii nationale sau cursuri de perfectionare.
2 - Centurile negre ce absenteaza la stagiile nationale, nu au dreptul de a fi examinati pentru acordare de grade si nu pot participa la cursurile de instructori si antrenori.
3 - Monitorii, Instructorii si Antrenorii ce absenteaza la stagiile nationale si cursurile de perfectionare, nu au dreptul de a fi examinati pentru acordare de grade si nu vor primi autorizarea de a conduce antrenamente.
4 - Practicanti cu centurile maron ce absenteaza la stagiile nationale, nu au dreptul de a fi examinati pentru acordare de grade si nu pot participa la cursurile de instructori.
5 - Comisiile de examinare pentru grade Kyu vor tine cont la examinare si de prezenta candidatilor examinati la stagiile nationale.
6. Centurile negre, monitorii, instructorii si antrenorii, care au incalcat statutul si regulamentele federatiei, sau care fac parte din structuri sportive excluse din federatie, pierd titlurile si functiile acordate de catre Comisia Tehnica.
7. Sportivii care refuza testarea anti-doping, pierd gradele tehnice si pot fi exclusi din sistemul competitional sau, dupa caz, pot fi exclusi din viata sportiva.

8