Schimbari in modul de organizare a stagiilor

Incepand cu anul 2014, organizarea stagiilor nationale, stagiilor regionale si a cursurilor de perfectionare instructori si antrenori se va face dupa cum

urmeaza:

Stagii nationale

Vor fi 4 stagii nationale conduse de Directorul Tehnic.

Aceste stagii se vor defasura trimestrial si vor avea loc la Bucuresti.

Prezenta tuturor centurilor negre, instructorilor si antrenorilor este obligatorie.

Examenele pentru acordarea gradelor Dan vor avea loc cu ocazia acestor stagii nationale.

Stagiile nationale vor fi programate si anuntate de catre Directorul Tehnic.


Cursuri de perfectionare

Anual va avea loc un Curs de perfectionare pentru instructori si antrenori. Cursul se va desfasura in doua etape de cate 3 zile fiecare.

Prezenta instructorilor si antrenorilor este obligatorie.

Cursul va fi programat, anuntat si condus de catre Directorul Tehnic.


Nota

Obtinerea licentei de Instructor autorizat este conditionata de participarea la cele 4 stagii nationale si cursurile de perfectionare.

Accesul la examenele de grade Dan este conditionat de participarea la cele 4 stagii nationale si cursurile de perfectionare.

Participarea celor mentionati la stagiile nationale si cursurile de perfectionare este necesara pentru ca Directorul Tehnic sa poata controla evolutia tehnica ai instructorilor si centurilor negre, pentru a se asigura ca acestia practica Aikido in mod activ si progreseaza tehnic.


.Stagii regionale

Stagiile regionale sunt conduse de catre Directorul Tehnic sau de catre instructori cu cel putin 4 Dan, delegati de catre Directorul Tehnic.

Un stagiu regional se poate organiza de catre un club sau mai multe cluburi din aceeasi localitate si se va desfasura in localitatea respectiva.

Pentru organizarea unui stagiu regional, clubul organizator trebuie sa solicite avizul Directorului Tehnic si eliberarea unei licente de organizare a stagiului.

Organizatorul trebuie sa se angajeze ca la stagiu vor participa minimum 30 practicanti.

Toate cheltuielile legate de deplasarea conducatorului stagiului vor fi suportate de catre clubul organizator.

Clubul organizator va incasa taxele de stagiu.

Examenele pentru acordarea gradelor Kyu vor avea loc cu ocazia acestor stagii regionale.

Numarul stagiilor regionale nu este limitat.

Modelul de Licenta de organizare a stagiului regional este anexat.


Aprobat DIRECTOR TEHNICLICENŢĂ DE ORGANIZARE A STAGIULUI REGIONAL


Subsemnaţii _________________________________________________


___________________________________________________________


reprezentanţi ai ______________________________________________


având calitatea de ____________________________________________


solicităm organizarea unui STAGIUI REGIONAL DE AIKIDO


în perioada __________________ în localitatea ____________________


Avem acordul următorului EXPERT:

Numele şi prenumele

Licenţa nr.

Grad

Club


.

Menţionăm că am luat cunoştinţă de Statutul şi Regulamentele F.R.AIKIDO referitor la organizarea stagiilor regionale, pe care ne obligăm să le respectăm întocmai. Ne asumam toata responsabilitatea privind eventualelel accidente din timpul stagiului.


Data _________________


Semnăturile reprezentanţilor :