FEDERATIA ROMANA DE AIKIDO

REGULAMENT DE EXAMINARE SI ACORDARE GRADE IN AIKIDO

22.9.2017

Art.1 - Grade

1 - Membrii structurilor afiliate la F.R.Aikido pot primi grade tehnice (Kyu

şi Dan).

2 - Gradele se acordă în urma examinării sau se acorda de catre

Directorul Tehnic.

3 - Gradele in Aikido sunt :

Centuri colorate – C.C:

kyu 5 – centura galbenă

kyu 4 – centura portocalie

kyu 3 – centura verde

kyu 2 – centura albastră

kyu 1 – centura maron

Centuri negre – C.N: Dan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10


Art. 2 – Norme generale privind acordarea de grade

Gradele pot fi: Departamentale sau/şi Federale.

1 - Gradele departamentale sunt acordate de Comisiile Departamentale de

Stil (CDS). Gradele federale sunt gradele acordate sau atestate de

Comisia Tehnică a F.R. Aikido.

2 - Comisiile Departamentale de Stil se pot constitui conform normelor

proprii. În cazul lipsei normelor proprii, aceste comisii se vor organiza

conform normelor F.R.Aikido

3 – Profesorii (Instructori si Experti) care conduc antrenamente) au dreptul

de a face parte din Comisiile de examinare pentru grade Kyu. Ei vor avea

o stampila personala cu numele, calitatea (Instructor, Expert) si gradul,

care se va aplica pe diplomele de grad Kyu, pe gradul Kyu inscris in

pasaport si pe evidenta antrenamentelor lunare ale practicantilor.

Doar Profesorii au dreptul sa faca parte din comisiile de examinare Kyu,

sa acorde grade Kyu, sa semneze diplome de grad Kyu si sa inscrie

gradele Kyu in pasaportul sportiv.

4 - Examinatorii pentru grade Kyu trebuie să fie Instructori sau Experti

cu norma didactica (PROFESORI), posesori ai unei Vicente

DE INSTRUCTOR sau EXPERT acordată de Comisia Tehnică Federala

şi actualizată anual.

5 – Gradele Dan se acorda doar de catre Directorul Tehnic. El poate

delega o comisie de experti pentru examinare si acordare de grade

Dan. In orice situatie, diploma de grade Dan va fi semnata de

Directorul Tehnic.

6. Vârsta minimă pentru centura neagră 1 Dan este de 15 ani.

7 - Gradele federale de la 1 Dan la 4 Dan, inclusiv, se acordă, în urma

unui examen susţinut în faţa Directorului Tehnic sau a comisiei delegate

de catre acesta. Directorul Tehnic poate acorda aceste grade si

fara examinare.

8 - Începând cu Centura Neagra 5 Dan, gradele se pot acorda fără examen,

de catre Directorul Tehnic. Acesta poate acorda cel mult grade echivalente

cu gradul sau.

9 - Centurile negre au obligaţia de a purta la antrenament, stagii şi

manifestări oficiale, hakama neagră, centura neagră şi kimono-ul alb.

10 - Atestarea gradelor  acordate  de Comisiile Departamentale se va face

de către Directorul Tehnic, care  va elibera o Diplomă de grad

federal, echivalentă gradului deţinut, iar gradul va fi înscris în

Registrul Electronic de grade al F.R.Aikido.

11 – Gradele acordate de Comisiile Departamentale pot fi recunoscute

şi atestate de Directorul Tehnic, cu sau fără examinarea candidatului.

Directorul Tehnic poate respinge atestarea, dacă solicitantul nu

întruneşte calităţile necesare gradului respectiv.

Directorul Tehnic poate anula rezultatele unui examen de grad, sau

poate dispune repetarea examenului, daca exista probe sau suspiciuni

privind corectitudinea acestuia.


Art. 3 – Diploma de grad – Kyu – se acordă de Profesori (Instructori

sau Experti cu norma didactica). Acestia vor completa, semna si

aplica stampila personala pe diploma de grad si pasaportul sportiv. Pe

diploma de grad se va aplica si stampila clubului sau organizatiei

care organizeaza examenul. Seria diplomei va avea următoarea

configuraţie:

Grad – AnLunaZi - Nr de ordine în tabelul de candidaţi la examen.


Art. 4 – Diploma de grad – Dan – se acordă de Directorul Tehnic, si

este semnata de catre acesta. Seria diplomei va avea următoarea

configuraţie:

Grad – AnLunaZi - Nr de ordine în tabelul de candidaţi la examen.

Exemple:

- Diploma pentru Kyu 3, acordată sportivului cu numărul de ordine 12,

din tabelul de candidaţi la examenul de grad din data de 02.04.2008, va

avea Seria: K3-20080402-12


Art. 5 – Consideraţii generale

1 - Pentru inscrierea la examenul de grad (Kyu sau Dan), tabelul

de candidati, fisele candidatilor si eseurile trebuie transmise

Directorului Tehnic, cu cel puţin 7 zile înainte de examen, impreuna

cu cererea de de acordare a Licentei de organizare a examenului de

grad Kyu.

2 - Profesorii (Instructori sau Expertii cu norma didactica) au obligatia

sa consemneze lunar în pasaportul sportiv, numărul de

antrenamente efectuate de catre practicant, în luna respectivă, sub

forma: NA=numar antrenamente, sa semneze si sa aplice

stampila personala.

3 - Pentru examen se iau in considerare doar antrenamentele consemnate

în paşaportul sportiv, precum şi stagiile naţionale sau internaţionale.

4 - Este recomandat ca Uke sa aibă, cel puţin, acelasi grad ca

persoana examinată, dar nu este o condiţie exclusivă.

5 – Candidatii pentru examene de grade Dan nu se pot prezenta la

examen daca nu au participat la cele 4 stagii nationale obligatorii.

5 - Factori ce trebuie luaţi în considerare la examinări:

Pregătirea necesară (număr de antrenamente) si durata minima dintre

grade.

- Postura, echilibrul, atitudinea, marţialitatea

- Corectitudinea tehnicii, hotarirea, eficacitatea si viteza

- Spiritul, armonia şi sinceritatea


Art. 6 - Organizarea examenelor de grad - KYU

1 - Examenul poate fi organizat de către orice structură afiliată.

2 - Pentru fiecare sesiune de examene se va solicita Comisiei

Tehnice, o LICENŢĂ DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE GRAD.

3 - Stabilirea Comisiei de examinare este la latitudinea organizatorului,

dar va trebui să respecte normele acestui regulament.

4 - Organizatorul poate solicita ajutorul Comisiei Tehnice, sau poate

stabili comisia de examinare prin angajamente directe cu Profesorii cu

drept de examinare.

5 - Comisia verifică paşaportul sportiv, viza de licenţă şi numarul

de antrenamente de pregatire ale candidatului. Gradele obţinute

fără respectarea acestor condiţii nu sunt valabile.

6 - Eventualele critici vor fi expuse clar, dar formulate civilizat.

7 - Presedintele comisiei va inscrie in pasaportul candidatilor admisi,

gradul si data, va semna si va pune stampila personala. Tot el va

completa diplomele obtinute, va semna si va pune stampila

personala, si stampila clubului organizator.

8 - După examen, Presedintele comisiei completează si semneaza

procesul verbal şi aplică ştampila sa personala si pe cea a clubului

organizator.

9 - Presedintele comisiei va transmite Comisiei Tehnice procesul

verbal al examenului cu seriile diplomelor acordate si taxele de

examen. Taxele de examen se stabilesc de către F.R.Aikido, iar

cheltuielile de organizare se stabilesc de către organizator.

10 - Netransmiterea la Comisia Tehnica Federala a procesului

verbal de examen cu lista seriilor diplomelor acordate si deci

neinregistrarea acestora in Registrul Electronic de grade, conduce la

anularea acestor diplome si a gradelor acordate.

11 - Pentru a stimula interesul copiilor, cluburile pot marca

progresul practicanţilor prin acordarea de “trese”, cate 1-3 trese pentru

fiecare interval dintre două centuri colorate consecutive. Acordarea

treselor pentru copii se face prin examen intern, de către instructorul

Dojo-ului, obligatoriu centură neagră. Tresele se aplica pe centura, la

capatul ei si au culoarea ROSIE.

Art. 7. – Cerinţe pentru promovarea examenelor de grad - KYU


KYU 5 – Centura galbenă

Minimum 60 de antrenamente efective (aproximativ 5-6 luni).

Tehnicile se vor executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativ

Cerinte : stăpânirea elementelor de bază: poziţia, echilibrul,

deplasarea, distanţa optimă. Examinatorii vor aprecia cunoaşterea

principiilor şi tehnicilor, fără a avea pretenţia ca tehnicile candidaţilor

să fie eficiente.

DENUMIREA TEHNICII

TACHI WAZA

SUWARI WAZA

HANMI HANTACHI WAZA

IKKYO-UDE OSAE

Shomen uchiSHIHO NAGE

Katate doriIRIMI NAGE

Shomen uchiKOKYU HO


Ryote doriKYU 4 – Centura portocalie

Minimum 60 antrenamente efective de la obtinerea Kyu-lui 5 (aproximativ

5-6 luni).

Tehnicile se vor executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativ

Cerinte: stăpânirea elementelor de bază: poziţia, echilibrul,

deplasarea, distanţa optimă. Comisia va aprecia execuţia corectă a

tehnicilor, fără a avea pretenţia ca tehnicile candidaţilor să fie eficiente.

Se va aprecia fermitatea, calmul şi echilibrul candidaţilor.

DENUMIREA TEHNICII

TACHI WAZA

SUWARI WAZA

HANMI HANTACHI WAZA

IKKYO-UDE OSAE

Shomen uchiNIKYO-KOTE MAWASHI

Kata doriSHIHO NAGE

Yokomen uchiIRIMI NAGE

Shomen uchiTENCHI NAGE

Ryote doriKOKYU HO


Ryote doriKYU 3 – Centura verde

Minimum 60 antrenamente efective de la obtinerea Kyu-lui 4 (aproximativ

5-6 luni).

Tehnicile se vor executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativ

Cerinte : stăpânirea elementelor de bază: poziţia, echilibrul,

deplasarea, distanţa optimă. Comisia va aprecia insuşirea corectă a

tehnicilor şi execuţia corectă şi eficientă a acestora.

DENIMIREA TEHNICII

TACHI WAZA

SUWARI WAZA

HANMI HANTACHI WAZA

IKKYO-UDE OSAE

Shomen uchi

Shomen uchi


NIKYO-KOTE MAWASHI

Shomen uchi

Shomen uchi


SANKYO-KOTE HINERI

Shomen uchi

Shomen uchi


YONKYO-TEKUBI OSAE

Shomen uchi

Shomen uchi


SHIHO NAGERyote dori

Yokomen uchi

IRIMI NAGE

Shomen uchi

Shomen tsukiTENCHI NAGE

Ryote doriKAITEN NAGE

Katate doriKOTE GAESHI

Shomen uchi

Shomen tsukiKOKYU HO


Ryote doriKYU 2 – Centura albastră

Minimum 60 antrenamente efective de la obtinerea Kyu-lui 3 (aproximativ

5-6 luni).

Tehnicile se vor executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativ

Cerinte : insuşirea şi execuţia corectă a tehnicilor, cu viteza si

eficienţa necesară.

DENUMIREA TEHNICII

TACHI WAZA

SUWARI WAZA

HANMI HANTACHI WAZA

IKKYO-UDE OSAE

Shomen uchi

Kata dori

Shomen uchi

Kata dori


NIKYO-KOTE MAWASHI

Shomen uchi

Kata dori

Shomen uchi

Kata dori


SANKYO-KOTE HINERI

Shomen uchi

Kata dori

Shomen uchi

Kata dori


YONKYO-TEKUBI OSAE

Shomen uchi

Kata dori

Shomen uchi

Kata dori


GOKYO-UDE NOBASHI

Yokomen uchiSHIHO NAGE

Katate dori


Katate dori

IRIMI NAGE

Shomen uchi

Shomen tsuki

Katate doriTENCHI NAGE

Ryote doriKAITEN NAGE

Katate doriKOTE GAESHI

Shomen uchi

Shomen tsuki

Katate doriKOKYU HO


Ryote doriKYU 1 – Centura maron

Minimum 60 antrenamente efective de la obţinerea Kyu-lui 2 (aproximativ

5-6 luni).

Tehnicile se vor executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativ.

Cerinte : execuţia naturală, eficienţa şi viteza corectă a tehnicilor.

Se va aprecia creativitatea candidaţilor, hotărârea, intuiţia şi

armonia execuţiei.

DENUMIREA TEHNICII

TACHI WAZA

SUWARI WAZA

HANMI HANTACHI WAZA

IKKYO-UDE OSAE

Shomen uchi

Yokomen uchi

Kata dori

Ushiro ryote dori

Shomen uchi

Yokomen uchi

Kata dori

Ushiro ryote dori


NIKYO-KOTE MAWASHI

Shomen uchi

Yokomen uchi

Kata dori

Ushiro ryote dori

Shomen uchi

Yokomen uchi

Kata dori

Ushiro ryote dori


SANKYO-KOTE HINERI

Shomen uchi

Yokomen uchi

Kata dori

Ushiro ryote dori

Shomen uchi

Yokomen uchi

Kata dori

Ushiro ryote dori


YONKYO-TEKUBI OSAE

Shomen uchi

Yokomen uchi

Kata dori

Ushiro ryote dori

Shomen uchi

Yokomen uchi

Kata dori

Ushiro ryote dori


GOKYO-UDE NOBASHI

Yokomen uchi

Shomen uchiSHIHO NAGE

Katate dori

Ryote dori


Katate dori

Ryote dori

IRIMI NAGE

Shomen uchi

Shomen tsuki

Katate doriTENCHI NAGE

Ryote dori

Katate dori

Shomen uchiKAITEN NAGE

Shomen uchi

Shomen tsuki

Katate doriKOTE GAESHI

Shomen uchi

Shomen tsuki

Katate doriJIYUWAZA RANDORI

Kata dori

Ryote dori

Katate ryote dori (Morote dori)KOKYU HO

Ryote dori

Ryote doriCunoştinţe de Jo pentru examenele de grad - KYU

Nage şi Uke în picioare

Nr

TEHNICA

Partener imaginar

Partener

cu Baston

1

5 moduri de deplasare

Kyu 5


2

5 lmoduri de lovire

Kyu 5


3

Eschiva celor 5 lovituri

Kyu 5

Kyu 4

4

Pararea celor 5 lovituri

Kyu 5

Kyu 4

5

Tai sabaki urmat de diverse lovituri (Combinaţii)

Kyu 4


6

Tai sabaki urmat de diverse parări (Combinaţii)

Kyu 4


7

Manevrarea armei cu ambele mâini

Kyu 4


8

Eschive urmate de lovituri (Combinaţii)

Kyu 4


9

Parări urmate de lovituri (Combinaţii)


Kyu 3

10

KATA DE JO – primul Modul

Kyu 4


11

KATA DE JO – primele 3 Module

Kyu 3


12

KATA DE JO – Integral

Kyu 2


13

Parare SHOMEN UCHI+SHOMEN UCHI


Kyu 3

14

Parare YOKOMEN UCHI+YOKOMEN UCHI


Kyu 3


Jo-Dori pentru examenele de grad - KYU

Amândoi partenerii în picioare – Uke cu JO, Nage fara JO

Atacul

Ude-Kime Nage

Sokumen Irimi Nage

Ude Osae

Kote Gaeshi

Kote Hineri

JO Tsuki

Kyu 2Kyu 2


JO Tsuki

Kyu 1

Kyu 1

Kyu 1

Kyu 1

Kyu 1
Cunoştinţe de Boken pentru examenele de grad – KYU

Amandoi partenerii in picioare

Nr

TEHNICA

Partener imaginar

Partener

cu boken

1

5 Moduri de deplasare

Kyu 5


2

5 Moduri de lovire

Kyu 5


3

Eschiva celor 5 moduri de lovire

Kyu 5

Kyu 4

4

Pararea celor 5 moduri de lovire

Kyu 5

Kyu 4

5

5 Moduri de degajare a Bokenului

Kyu 4


6

5 Moduri de angajare a Bokenului

Kyu 4


7

Manevrarea armei cu fiecare mâna

Kyu 4


8

Deplasari urmate de lovituri (Combinaţii)

Kyu 4


9

Degajări+deplasări+lovituri+angajări (Combinaţii)

Kyu 3


10

KATA DE BOKEN


Kyu 2

11

RANDORI KATA DE BOKEN


Kyu 1

12

KATA DE 8 LOVITURI (BOKEN)


Kyu 1

13

Parare SHOMEN UCHI + SHOMEN UCHI


Kyu 3

14

Parare YOKOMEN UCHI + YOKOMEN UCHI


Kyu 3


Tachi-Dori pentru examenele de grad - KYU

Amândoi partenerii în picioare, Uke cu Boken, Nage fără armă

Atacul

Ude-Kime nage

Sokumen Irimi age

Ude nobashi

Kote gaeshi

Kote hineri

Boken Shomen Uchi

Kyu 2

Kyu 2


Kyu 2

Kyu 2

Boken Shomen Uchi

Kyu 1

Kyu 1

Kyu 1

Kyu 1

Kyu 1


Art.8 - Componenţa comisilor de examinare pentru grade – KYU


Grad

Comisia de examinare pentru grade Kyu

KYU 5

1 Profesor – cu cel putin 1 Dan

KYU 4

1 Profesor – cu cel putin 2 Dan

KYU 3

1 Profesor – cu cel putin 3 Dan

KYU 2

1 Profesor – cu cel putin 4 Dan

KYU 1

2 Profesori cu 4 Dan sau 1 Profesor cu 5 Dan

Art. 9 - Organizarea examenelor de grad - DAN

1 - Examenul pentru grade DAN departamentale este organizat de

Comisia de Examinare Departamentală. Gradele DAN acordate de

Comisiile Departamentelor de Stil pot fi atestate de către Directorul

Tehnic.

2 - Pentru fiecare sesiune de examene DAN departamentale se va

solicita Directorului Tehnic, o LICENŢA DE ORGANIZARE A

EXAMENULUI DE GRAD.

3 - Componenţa Comisiei Departamentale de Stil este la

latitudinea departamentului, dar va trebui să respecte normele

F.R.Aikido. Departamentul poate solicita ajutorul Comisiei Tehnice

Federale sau poate stabili componenţa Comisiei Departamentale

prin angajamente directe cu Profesori cu grad de expert ai F.R.Aikido.

4 - Comisia Departamentala de Stil verifică Paşaportul, viza de licenţă,

stagiul de pregătire, Fişa candidatului.

5 – Candidatii pentru examene de grade Dan nu se pot prezenta la

examen daca nu au participat la cele 4 stagii nationale obligatorii.

6 - Gradele obţinute fără respectarea acestor condiţii nu sunt valabile.

Eventualele critici vor fi expuse clar, dar formulate civilizat.

7 - După examen, preşedintele Comisiei Departamentale consemnează

în Fişa candidatului: ADMIS sau RESPINS, semnează şi pune

ştampila personala. El va completa in mod corespunzator, gradul obtinut,

in pasaportul sportiv.

8 - Tabelul cu candidati la examen si rezultatele obtinute este semnat de

catre toţi membrii Comisiei Departamentale.

9 - Preşedintele Comisiei Departamentale va transmite Directorului

Tehnic, tabelul de candidati si taxele aferente, iar acesta va completa şi

elibera diplomele de grad necesare.

10 - Netransmiterea procesului verbal de examen cu lista seriilor

diplomelor acordate si deci neinregistrarea acestora in Registrul Electronic

de grade al federatiei conduce la anularea acestor diplome si a

gradelor acordate.

11 - Candidaţii înscrişi şi absenţi la examen se pot reînscrie la examen

după minimum 1 luna. Candidaţii respinşi în urma examenului se

pot reînscrie la examen după minimum 3 luni. Ei vor plăti din nou taxa

de examinare.

12 - Decizia Directorului Tehnic este definitivă şi fără drept de apel


Art. 10. Cerinţe promovării examenelor de grad – DAN Aikido


Gradul

Shodan

(1 Dan)

Nidan

(2 Dan)

Sandan

(3 Dan)

Yondan

(4 Dan)

Stagiu

NecesarVirsta

-min. 1 an si 120 antrenam. de la Kyu 1

- 4 stagii nationale

-minim 15 ani

-min. 2 ani si 240 antrenam. de la 1 Dan

-8 stagii nationale

-minim 18 ani

-min. 3 ani si 360 antrenam.

de la 2 Dan

-12 stagii nationale

-minim 22 ani

-min. 4 ani si 480 antrenam. de la 3 Dan

-16 stagii ntionale

-minim 25 ani

Tehnici fără arme din:

Suwariwaza, Hanmihandachi şi Tachiwaza, toate atacurile

Suwariwaza, Hanmihandachi şi Tachiwaza, toate atacurile

Suwariwaza, Hanmihandachi şi Tachiwaza, toate atacurile

Suwariwaza, Hanmihandachi şi Tachiwaza, toate atacurile

Randori

cu 1 partener

cu 2 parteneri

cu 3 parteneri

cu 4 parteneri

Tehnici contra arme

Tanto, Jo

Nage fara arma

Tanto, Jo,Boken

Nage fara arma

Tanto, Jo,Boken

Nage fara arma

Tanto, Jo,Boken

Nage fara arma

Tehnici cu arme

Tanto-Tanto

Tanto-Tanto

Jo-Jo

Tanto-Tanto

Jo-Jo

Boken-Boken

Tanto-Tanto

Jo-Jo

Boken-Boken

Jo-Boken

Randori cu armeNage cu Jo

1 Uke cu Jo

Nage cu Jo

2 Uke cu Jo

Nage cu Boken

1 Uke cu Boken

Candidatul prezintă un eseu

Original, pe o temă din Aikido

Original, pe o temă din Aikido

Original, pe o temă din Aikido

Original, pe o temă din Aikido


Legenda


Deplasari:

1 - Picioarele păşesc succesiv, unul după celălalt.

2 - Un picior se deplasează, celălalt îl urmează prin alăturare (în orice direcţie)

3 - Un picior înaintează sau se retrage, urmat de o pivotare de 180 grade.

4 - Un picior depăşeşte prin faţă sau spate, urmat de pivotare de 360 grade.

5 - Combinarea a două sau mai multe deplasări.


Atac cu Jo, Tambo si Boken:

1 - Shomen uchi

2 - Yokomen uchi

3 - Tsuki

4 – Combinatii de lovituri


Degajare Boken:

1 - Cu mâna dreapta orizontal – priză directă, Boken-ul cu tăişul orizontal

2 - Cu mâna dreaptă orizontal – priză inversă, Boken-ul cu tăişul orizontal

3 - Cu mâna stângă în sus, Boken-ul cu tăişul vertical şi vârful în jos

4 - Cu mâna stângă oblic – preluare cu dreapta si lovitura Yoko în

continuare. La final, Boken-ul cu tăişul lateral dreapta.

5 - Cu mâna stânga oblic – preluare cu dreapta, si lovire Yoko inapoi.La

final, Boken-ul cu tăişul lateral stanga.


Angajare Boken:

1 - Cu mâna dreaptă orizontal – priză directă

2 - Cu mâna dreaptă orizontal – priza inversă

3 - Cu mâna dreaptă – Boken-ul vertical, teaca orizontală.

4 - Boken-ul cu mana stânga, teaca cu mâna dreaptă, mîinile încrucişate

5 - Boken-ul în dreapta, teaca în stânga, scoasă din centură, Boken şi

teaca în unghi drept.


Definitii:

Priza directă Boken = mâna de pe mânerul Bokenului, cu degetul mare către Tsuba

Priza inversa Boken = mâna de pe mânerul Bokenului, cu degetul mic

catre Tsuba

Jiyuwaza = apărare liberă împotriva atacului lui Uke

Tanto-dori = Nage fără armă, Uke înarmat cu Tanto

Tachi-dori = Nage fara arma, Uke inarmat cu Boken

Jo-dori = Nage fără armă, Uke înarmat cu Jo

Futarigake = atacul simultan a 2 Uke, neînarmaţi

Taninzugake = atacul simultan a minimum 3 Uke, neînarmaţi


Art. 11. – Condiţii de admitere la examenul de grad - DAN

Pentru a fi admis la examinare, candidatul trebuie să îndeplinească

condiţiile obligatorii, să aibă recomandarea scrisă a instructorului său.

Candidatul va înainta Comisiei Tehnice următoarele:

1. Paşaportul sportiv

2. Legitimaţia cu licenţa actualizată

3. Fişa candidatului

4. Eseul despre Aikido

5. Taxa de examinare


Art. 12. – Criterii de notare la examenul de grad - DAN

1 - Pentru a promova examenul, candidatul trebuie sa obţină punctajul

minim pentru fiecare probă şi grad, aşa cum sunt prezentate mai jos.

2 - Candidatul este obligat să parcurgă toate cele 3 probe:

a - Tehnici fără arme

b - Tehnici contra armelor

c - Tehnici cu arme

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Probe Punctaj max. Punctaj min./probă Punctaj min.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SHODAN – 1 DAN

Tehnici fără arme 5 puncte punctaj min. obligatoriu = 4

Tehnici contra armelor 3 puncte punctaj min. obligatoriu = 2 7 puncte

Tehnici cu arme 2 puncte punctaj min. obligatoriu = 1

NIDAN - 2 DAN

Tehnici fără arme 4 puncte punctaj min. obligatoriu = 4

Tehnici contra armelor 4 puncte punctaj min. obligatoriu = 3 8 puncte

Tehnici cu arme 2 puncte punctaj min. obligatoriu = 1

SANDAN - 3 DAN

Tehnici fără arme 3 puncte punctaj min. obligatoriu = 3

Tehnici contra armelor 4 puncte punctaj min. obligatoriu = 4 9 puncte

Tehnici cu arme 3 puncte punctaj min. obligatoriu = 2

YONDAN - 4 DAN

Tehnici fără arme 2 puncte punctaj min. obligatoriu = 2

Tehnici contra armelor 3 puncte punctaj min. obligatoriu = 3 9 puncte

Tehnici cu arme 5 puncte punctaj min. obligatoriu = 4


Art. 13. - Directorul Tehnic poate acorda singur, orice grad.

Examenele de grad Dan se vor sustine in cadrul Stagiilor nationale de Aikido.


Art. 14. - Organizarea examenelor de grad - DAN Katana

1 - Gradele Dan Katana se acorda exclusiv de catre Directorul Tehnic,

daca acesta are cel putin gradul de 6 Dan Katana. Directorul Tehnic

poate acorda grade Dan Katana, cel mult egale cu propriul sau grad

Dan Katana.

2 - Candidatul trebuie sa fie cel putin Centura neagra 3 Dan Aikido

sau Aikijutsu, sa aiba varsta minima de 25 ani si sa aiba calitatea de

Profesor (Instructor, Antrenor sau Expert cu norma didactica).

3 - Directorul Tehnic va solicita candidatul executia unor tehnici si

kata specifice, in urma carora va aprecia nivelul de maiestrie al candidatului,

si va acorda sau nu gradul solicitat.

După examen, Directorul Tehnic va completa diploma de grad si va

inscrie gradul obtinut in PASAPORTUL SPORTIV.

4 - Gradele Dan Katana se pot acorda de catre Directorul Tehnic si

fara examen.

5 - Candidaţii înscrişi şi absenţi la examen se pot reînscrie la examen

după minimum 1 luna. Candidaţii respinşi în urma examenului se

pot reînscrie la examen după minimum 3 luni. Ei vor plăti din nou taxa

de examinare.

6 - Decizia Directorului Tehnic este definitivă şi fără drept de apel

FEDERATIA ROMANA DE AIKIDO - COMISIA TEHNICA

FISA CANDIDATULUI PENTRU EXAMENUL DE GRAD DAN

1

Numele candidatului2

Data naşterii si locul3

Nr. Licenţă şi data4

Adresa5

Telefon şi e-mail6

Clubul, Federaţia7

Gradul actual, din data/

Acordat de:

Seria diplomei de grad:


8

Gradul solicitat9

Aprobarea instructorului

(Nume, grad şi

semnătura)
Data ______________ Semnătura andidatului


DECIZIA COMISIEI TEHNICE:

Punctaj Tehnici fără arme =

Punctaj Tehnici contra arme =

Punctaj Tehnici cu arme =

Nr. Total puncte =

ADMIS / RESPINS

DIRECTOR TEHNIC

------------------------------------------------------------------------------------------------


FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AIKIDO

EXAMEN PENTRU ACORDARE GRADE


Club: ………............................……….......................…. Data: .........................

COMISIA DE EXAMINARE:

Numele si prenumele

Licenta nr.

Grad

Semnătura si parafaGRADE SI DIPLOME ACORDATE

Nr

Numele si prenumele

Licenta Nr.

Grad

Seria diplomei


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AIKIDO


Aprobat

DIRECTOR TEHNIC


LICENŢĂ DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE GRAD KYU


Subsemnaţii _________________________________________________


Reprezentanţi ai ______________________________________________


avand calitatea de ____________________________________________


solicităm organizarea examenului de grad în data de _______________


în localitatea _____________________________


Avem acordul urmatorilor experti:

Numele şi prenumele

Expertului

Licenţa nr.

Grad

Asociaţia, Clubul

1.

2.

Menţionăm că am luat cunoştinţă de Statutul şi Regulamentele F.R.Aikido pe care ne obligăm să le respectăm întocmai.


Data _________________


Semnăturile si stampila clubului

Se completează în 2 exemplare

15