FEDERATIA ROMANA DE AIKIDO


REGULAMENT DE EXAMINARE SI ACORDARE GRADE IN AIKIDO

27.07.2018

Art.1 - Grade

1 - Membrii structurilor afiliate la F.R.Aikido pot primi grade tehnice (Kyu şi Dan).

2 - Gradele se acordă în urma examinării sau se acorda de catre Directorul Tehnic.

3 - Gradele in Aikido sunt :

Centuri colorate – C.C:

kyu 5 – centura galbenă

kyu 4 – centura portocalie

kyu 3 – centura verde

kyu 2 – centura albastră

kyu 1 – centura maron

Centuri negre – C.N: Dan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10


Art. 2 – Norme generale privind acordarea de grade

Gradele pot fi: Departamentale sau/şi Federale.

1 - Gradele departamentale sunt acordate de Comisiile Departamentale de Stil (CDS). Gradele federale sunt gradele acordate sau atestate de Comisia Tehnică a F.R. Aikido.

2 - Comisiile Departamentale de Stil se pot constitui conform normelor proprii. În cazul lipsei normelor proprii, aceste comisii se vor organiza conform normelor F.R.Aikido

3 – Profesorii (Instructori si Experti) care conduc antrenamente) au dreptul de a ace parte din Comisiile de examinare pentru grade Kyu. Ei vor avea o stampila personala cu numele, calitatea (Instructor, Expert) si gradul, care se va aplica pe diplomele de grad Kyu, pe gradul Kyu inscris in pasaport si pe evidenta antrenamentelor lunare ale practicantilor.

Doar Profesorii au dreptul sa faca parte din comisiile de examinare Kyu, sa corde grade Kyu, sa semneze diplome de grad Kyu si sa inscrie gradele Kyu in pasaportul sportiv.

4 - Examinatorii pentru grade Kyu trebuie să fie Instructori sau Experti cu norma didactica (PROFESORI), posesori ai unei Vicente DE INSTRUCTOR sau EXPERT acordată de Comisia Tehnică Federala şi actualizată anual.

5 – Gradele Dan se acorda doar de catre Directorul Tehnic. El poate delega o comisie de experti pentru examinare si acordare de grade Dan. In orice situatie, diploma de grade Dan va fi semnata de Directorul Tehnic.

6. Vârsta minimă pentru centura neagră 1 Dan este de 15 ani.

7 - Gradele federale de la 1 Dan la 4 Dan, inclusiv, se acordă, în urma unui examen susţinut în faţa Directorului Tehnic sau a comisiei delegate de catre acesta. Directorul Tehnic poate acorda aceste grade si fara examinare.

8 - Începând cu Centura Neagra 5 Dan, gradele se pot acorda fără examen, de catre Directorul Tehnic. Acesta poate acorda cel mult grade echivalente cu gradul sau.

9 - Centurile negre au obligaţia de a purta la antrenament, stagii şi manifestări oficiale, hakama neagră, centura neagră şi kimono-ul alb.

10 - Atestarea gradelor  acordate  de Comisiile Departamentale se va face de către Directorul Tehnic, care  va elibera o Diplomă de grad federal, echivalentă gradului deţinut, iar gradul va fi înscris în Registrul Electronic de grade al F.R.Aikido.

11 – Gradele acordate de Comisiile Departamentale pot fi recunoscute şi atestate de Directorul Tehnic, cu sau fără examinarea candidatului.

Directorul Tehnic poate respinge atestarea, dacă solicitantul nu întruneşte calităţile necesare gradului respectiv. Directorul Tehnic poate anula rezultatele unui examen de grad, sau poate dispune repetarea examenului, daca exista probe sau suspiciuni

privind corectitudinea acestuia.


Art. 3 – Diploma de grad – Kyu – se acordă de Profesori (Instructori sau Experti cu norma didactica). Acestia vor completa, semna si aplica stampila personala pe diploma de grad si pasaportul sportiv. Pe diploma de grad se va aplica si stampila clubului sau organizatiei care organizeaza examenul. Seria diplomei va avea următoarea configuraţie:

Grad – AnLunaZi - Nr de ordine în tabelul de candidaţi la examen.


Art. 4 – Diploma de grad – Dan – se acordă de Directorul Tehnic, si este semnata de catre acesta. Seria diplomei va avea următoarea configuraţie:

Grad – AnLunaZi - Nr de ordine în tabelul de candidaţi la examen.

Exemple:

- Diploma pentru Kyu 3, acordată sportivului cu numărul de ordine 12, din tabelul de candidaţi la examenul de grad din data de 02.04.2008, va avea Seria: K3-20080402-12


Art. 5 – Consideraţii generale

1 - Pentru inscrierea la examenul de grad (Kyu sau Dan), tabelul de candidati, fisele candidatilor si eseurile trebuie transmise Directorului Tehnic, cu cel puţin 7 zile înainte de examen, impreuna cu cererea de de acordare a Licentei de organizare a examenului de grad Kyu.

2 - Profesorii (Instructori sau Expertii cu norma didactica) au obligatia sa consemneze lunar în pasaportul sportiv, numărul de antrenamente efectuate de catre practicant, în luna respectivă, sub forma: NA=numar antrenamente, sa semneze si sa aplice stampila personala.

3 - Pentru examen se iau in considerare doar antrenamentele consemnate în paşaportul sportiv, precum şi stagiile naţionale sau internaţionale.

4 - Este recomandat ca Uke sa aibă, cel puţin, acelasi grad ca persoana examinată, dar nu este o condiţie exclusivă.

5 – Candidatii pentru examene de grade Dan nu se pot prezenta la examen daca nu au participat la cele 4 stagii nationale obligatorii.

6 - Factori ce trebuie luaţi în considerare la examinări:

Pregătirea necesară (număr de antrenamente) si durata minima dintre grade.

- Postura, echilibrul, atitudinea, marţialitatea

- Corectitudinea tehnicii, hotarirea, eficacitatea si viteza

- Spiritul, armonia şi sinceritatea


Art. 6 - Organizarea examenelor de grad - KYU

1 - Examenul poate fi organizat de către orice structură afiliată.

2 - Pentru fiecare sesiune de examene se va solicita Comisiei

Tehnice, o LICENŢĂ DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE GRAD.

3 - Stabilirea Comisiei de examinare este la latitudinea organizatorului, dar va trebui să respecte normele acestui regulament.

4 - Organizatorul poate solicita ajutorul Comisiei Tehnice, sau poate stabili comisia de examinare prin angajamente directe cu Profesorii cu drept de examinare.

5 - Comisia verifică paşaportul sportiv, viza de licenţă şi numarul de antrenamente de pregatire ale candidatului. Gradele obţinute fără respectarea acestor condiţii nu sunt valabile.

6 - Eventualele critici vor fi expuse clar, dar formulate civilizat.

7 - Presedintele comisiei va inscrie in pasaportul candidatilor admisi, gradul si data, va semna si va pune stampila personala. Tot el va completa diplomele obtinute, va semna si va pune stampila personala, si stampila clubului organizator.

8 - După examen, Presedintele comisiei completează si semneaza procesul verbal şi aplică ştampila sa personala si pe cea a clubului organizator.

9 - Presedintele comisiei va transmite Comisiei Tehnice procesul verbal al examenului cu seriile diplomelor acordate si taxele de examen. Taxele de examen se stabilesc de către F.R.Aikido, iar cheltuielile de organizare se stabilesc de către organizator.

10 - Netransmiterea la Comisia Tehnica Federala a procesului verbal de examen cu lista seriilor diplomelor acordate si deci neinregistrarea acestora in Registrul Electronic de grade, conduce la anularea acestor diplome si a gradelor acordate.

11 - Pentru a stimula interesul copiilor, cluburile pot marca progresul practicanţilor prin acordarea de “trese”, cate 1-3 trese pentru fiecare interval dintre două centuri colorate consecutive. Acordarea treselor pentru copii se face prin examen intern, de către instructorul Dojo-ului, obligatoriu centură neagră. Tresele se aplica pe centura, la capatul ei si au culoarea ROSIE.


Art. 7. – Cerinţe pentru promovarea examenelor de grad - KYU

KYU 5 – Centura galbena

Minimum 60 de antrenamente efective (aproximativ 5-6 luni).

Tehnicile se vor executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativ

Cerinte : stăpânirea elementelor de bază: poziţia, echilibrul, deplasarea, distanţa optimă. Examinatorii vor aprecia cunoaşterea principiilor şi tehnicilor, fără a avea pretenţia ca tehnicile candidaţilor să fie eficiente.

Se va executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativ


DENUMIREA TEHNICII

TACHI WAZA

SUWARI WAZA

HANMI HANTACHI WAZA

IKKYO-UDE OSAE

Prinderi +

LovituriSHIHO NAGE

PrinderiIRIMI NAGE

Prinderi+

LovituriTENCHI NAGE

PrinderiSEIZA KOKYU HO

Ryote Tori
KYU 4 – Centura portocale

Minimum 60 antrenamente efective de la obtinerea Kyu-lui 5 (aproximativ 5-6 luni). Tehnicile se vor executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativ

Cerinte: stăpânirea elementelor de bază: poziţia, echilibrul, deplasarea, distanţa optimă. Comisia va aprecia execuţia corectă a tehnicilor, fără a avea pretenţia ca tehnicile candidaţilor să fie eficiente.

Se va aprecia fermitatea, calmul şi echilibrul candidaţilor.


DENUMIREA TEHNICII

TACHI WAZA

SUWARI WAZA

HANMI HANTACHI WAZA

IKKYO-UDE OSAE

Prinderi +

Lovituri
SANKYO-KOTE HINERI

LovituriSHIHO NAGE

PrinderiIRIMI NAGE

Prinderi LovituriTENCHI NAGE

PrinderiSOKUMEN IRIMI NAGE

PrinderiSEIZA KOKYU HO

Ryote Tori
KYU 3 – Centura verde

Minimum 60 antrenamente efective de la obtinerea Kyu-lui 4 (aproximativ 5-6 luni). Tehnicile se vor executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativCerinte : stăpânirea elementelor de bază: poziţia, echilibrul, deplasarea, distanţa optimă. Comisia va aprecia insuşirea corectă a tehnicilor şi execuţia corectă şi eficientă a acestora.


DENIMIREA TEHNICII

TACHI WAZA

SUWARI WAZA

HANMI HANTACHI WAZA

IKKYO-UDE OSAE

Prinderi +

Lovituri

Prinderi+

Lovituri


NIKYO-KOTE MAWASHI

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri


SANKYO-KOTE HINERI

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri


YONKYO-TEKUBI OSAE

PrinderiSHIHO NAGE

Prinderi+ Lovituri


Prinderi

IRIMI NAGE

Prinderi Lovituri

Prinderi+

Lovituri


TENCHI NAGE

Prinderi+ LovituriKAITEN NAGE

Prinderi+

LovituriUDE KIME NAGE

Prinderi+ LovituriKOTE GAESHI

Prinderi+

LovituriSOKUMEN IRIMI NAGE

Prinderi+

LovituriSEIZA KOKYU HO

Ryote Tori
KYU 2 – Centura albastră

Minimum 60 antrenamente efective de la obtinerea Kyu-lui 3 (aproximativ 5-6 luni). Tehnicile se vor executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativ

Cerinte : insuşirea şi execuţia corectă a tehnicilor, cu viteza si eficienţa necesară.


DENUMIREA TEHNICII

TACHI WAZA

SUWARI WAZA

HANMI HANTACHI WAZA

IKKYO-UDE OSAE

Prinderi +

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

NIKYO-KOTE MAWASHI

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

SANKYO-KOTE HINERI

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

YONKYO-TEKUBI OSAE

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri


GOKYO-UDE NOBASHI

Prinderi+

Lovituri

Lovituri


HIJI KIME OSAE

Prinderi+

LovituriSHIHO NAGE

Prinderi+ Lovituri

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

IRIMI NAGE

Prinderi Lovituri

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+ Lovituri

TENCHI NAGE

Prinderi+ LovituriKAITEN NAGE

Prinderi+

Lovituri


Prinderi+ Lovituri

UDE KIME NAGE

Prinderi+ LovituriKOTE GAESHI

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri


JUJI GARAMI

PrinderiSOKUMEN IRIMI NAGE

Prinderi+

LovituriAIKI OTOSHI

Prinderi+

LovituriSUMI OTOSHI

Prinderi+

LovituriKOSHI NAGE

PrinderiSEIZA KOKYU HO

Ryote Tori
KYU 1 – Centura maron

Minimum 60 antrenamente efective de la obţinerea Kyu-lui 2 (aproximativ 5-6 luni).

Tehnicile se vor executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativ.

Cerinte : execuţia naturală, eficienţa şi viteza corectă a tehnicilor.

Se va aprecia creativitatea candidaţilor, hotărârea, intuiţia şi armonia execuţiei.


DENUMIREA TEHNICII

TACHI WAZA

SUWARI WAZA

HANMI HANTACHI WAZA

IKKYO-UDE OSAE

Prinderi +

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

NIKYO-KOTE MAWASHI

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

SANKYO-KOTE HINERI

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

YONKYO-TEKUBI OSAE

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri


GOKYO-UDE NOBASHI

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri


HIJI KIME OSAE

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri


SHIHO NAGE

Prinderi+ Lovituri


Prinderi+

lovituri

IRIMI NAGE

Prinderi Lovituri

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+ Lovituri

TENCHI NAGE

Prinderi+ LovituriKAITEN NAGE

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+ Lovituri

UDE KIME NAGE

Prinderi+ LovituriKOTE GAESHI

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri

JUJI GARAMI

PrinderiSOKUMEN IRIMI NAGE

Prinderi+

Lovituri

Prinderi+

Lovituri


AIKI OTOSHI

Prinderi+

LovituriSUMI OTOSHI

Prinderi+

LovituriKOSHI NAGE

Prinderi+

LovituriKOKYU NAGE

PrinderiSEIZA KOKYU HO

Ryote Tori
Cunoştinţe de Jo pentru examenele de grad - KYU

Nage şi Uke în picioare


Nr

TEHNICA

Partener imaginar

Partener

cu Baston

1

5 moduri de deplasare

Kyu 5


2

5 lmoduri de lovire

Kyu 5


3

Eschiva celor 5 lovituri

Kyu 5

Kyu 4

4

Pararea celor 5 lovituri

Kyu 5

Kyu 4

5

Tai sabaki urmat de diverse lovituri (Combinaţii)

Kyu 4


6

Tai sabaki urmat de diverse parări (Combinaţii)

Kyu 4


7

Manevrarea armei cu ambele mâini

Kyu 4


8

Eschive urmate de lovituri (Combinaţii)

Kyu 4


9

Parări urmate de lovituri (Combinaţii)


Kyu 3

10

KATA DE JO – primul Modul

Kyu 4


11

KATA DE JO - integral

Kyu 3


12

Parare SHOMEN UCHI+SHOMEN UCHI


Kyu 3

13

Parare YOKOMEN UCHI+YOKOMEN UCHI


Kyu 3


Jo-Dori pentru examenele de grad - KYU

Amândoi partenerii în picioare – Uke cu JO, Nage fara JO

Atacul

Ude-Kime Nage

Sokumen Irimi Nage

Ude Osae

Kote Gaeshi

Kote Hineri

JO Tsuki

Kyu 2Kyu 2


JO Tsuki

Kyu 1

Kyu 1

Kyu 1

Kyu 1

Kyu 1


Cunoştinţe de Boken pentru examenele de grad – KYU

Amandoi partenerii in picioare

Nr

TEHNICA

Partener imaginar

Partener

cu boken

1

5 Moduri de deplasare

Kyu 5


2

5 Moduri de lovire

Kyu 5


3

Eschiva celor 5 moduri de lovire

Kyu 5

Kyu 4

4

Pararea celor 5 moduri de lovire

Kyu 5

Kyu 4

5

5 Moduri de degajare a Bokenului

Kyu 4


6

5 Moduri de angajare a Bokenului

Kyu 4


7

Manevrarea armei cu fiecare mâna

Kyu 4


8

Deplasari urmate de lovituri (Combinaţii)

Kyu 4


9

Degajări+deplasări+lovituri+angajări (Combinaţii)

Kyu 3


10

KATA DE BOKEN


Kyu 2

11

RANDORI KATA DE BOKEN


Kyu 1

12

KATA DE 8 LOVITURI (BOKEN)


Kyu 1

13

Parare SHOMEN UCHI + SHOMEN UCHI


Kyu 3

14

Parare YOKOMEN UCHI + YOKOMEN UCHI


Kyu 3


Tachi-Dori pentru examenele de grad - KYU


Amândoi partenerii în picioare, Uke cu Boken, Nage fără armă

Atacul

Ude-Kime nage

Sokumen Irimi age

Ude nobashi

Kote gaeshi

Kote hineri

Boken Shomen Uchi

Kyu 2

Kyu 2


Kyu 2

Kyu 2

Boken Shomen Uchi

Kyu 1

Kyu 1

Kyu 1

Kyu 1

Kyu 1


Art.8 - Componenţa comisilor de examinare pentru grade – KYU


Grad

Comisia de examinare pentru grade Kyu

KYU 5

1 Profesor – cu cel putin 1 Dan

KYU 4

1 Profesor – cu cel putin 2 Dan

KYU 3

1 Profesor – cu cel putin 3 Dan

KYU 2

1 Profesor – cu cel putin 4 Dan

KYU 1

1 Profesor – cu cel putin 4 Dan

Art. 9 - Organizarea examenelor de grad - DAN

1 - Examenul pentru grade DAN departamentale este organizat de Comisia de Examinare Departamentală. Gradele DAN acordate de Comisiile Departamentelor de Stil pot fi atestate de către Directorul Tehnic.

2 - Pentru fiecare sesiune de examene DAN departamentale se va solicita Directorului Tehnic, o LICENŢA DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE GRAD.

3 - Componenţa Comisiei Departamentale de Stil este la latitudinea departamentului, dar va trebui să respecte normele F.R.Aikido. Departamentul poate solicita ajutorul Comisiei Tehnice Federale sau poate stabili componenţa Comisiei Departamentale prin angajamente directe cu Profesori cu grad de expert ai F.R.Aikido.

4 - Comisia Departamentala de Stil verifică Paşaportul, viza de licenţă, stagiul de pregătire, Fişa candidatului.

5 – Candidatii pentru examene de grade Dan nu se pot prezenta la examen daca nu au participat la cele 4 stagii nationale obligatorii.

6 - Gradele obţinute fără respectarea acestor condiţii nu sunt valabile.

Eventualele critici vor fi expuse clar, dar formulate civilizat.

7 - După examen, preşedintele Comisiei Departamentale consemnează în Fişa candidatului: ADMIS sau RESPINS, semnează şi pune ştampila personala. El va completa in mod corespunzator, gradul obtinut, in pasaportul sportiv.

8 - Tabelul cu candidati la examen si rezultatele obtinute este semnat de catre toţi membrii Comisiei Departamentale.

9 - Preşedintele Comisiei Departamentale va transmite Directorului Tehnic, tabelul de candidati si taxele aferente, iar acesta va completa şi elibera diplomele de grad necesare.

10 - Netransmiterea procesului verbal de examen cu lista seriilor diplomelor acordate si deci neinregistrarea acestora in Registrul Electronic de grade al federatiei conduce la anularea acestor diplome si a gradelor acordate.

11 - Candidaţii înscrişi şi absenţi la examen se pot reînscrie la examen după minimum 1 luna. Candidaţii respinşi în urma examenului se pot reînscrie la examen după minimum 3 luni. Ei vor plăti din nou taxa de examinare.

12 - Decizia Directorului Tehnic este definitivă şi fără drept de apel


Art. 10. Cerinţe promovării examenelor de grad – DAN Aikido


Gradul

Shodan

(1 Dan)

Nidan

(2 Dan)

Sandan

(3 Dan)

Yondan

(4 Dan)

Stagiu

NecesarVirsta

-min. 1 an si 120 antrenam. de la Kyu 1

- 4 stagii nationale

-minim 15 ani

- min. 2 ani si 240 antren. de la 1 Dan +

- 8 stagii nationale

-minim 18 ani

-min. 3 ani si 360 antrenam.

de la 2 Dan

-12 stagii nationale

-minim 22 ani

-min. 4 ani si 480 antrenam. de la 3 Dan

-16 stagii ntionale

-minim 25 ani

Tehnici fără arme din:

Suwariwaza, Hanmihandachi şi Tachiwaza, toate atacurile

Suwariwaza, Hanmihandachi şi Tachiwaza, toate atacurile

Suwariwaza, Hanmihandachi şi Tachiwaza, toate atacurile

Suwariwaza, Hanmihandachi şi Tachiwaza, toate atacurile

Randori

cu 1 partener


cu 2 parteneri


cu 3 parteneri


cu 4 parteneri

Tehnici contra arme

Tanto, Jo

Nage fara arma

Tanto, Jo,Boken

Nage fara arma

Tanto, Jo,Boken

Nage fara arma

Tanto, Jo,Boken

Nage fara arma

Tehnici cu arme----------

KATA----------

Kata personala

Tanto-Tanto
----------------------

Kata de Jo----------------------


Fara Kata

Tanto-Tanto

Jo-Jo------------------

Kata de Jo------------------


Kata de Jo


Tanto-Tanto

Jo-Jo

Boken-Boken


--------------------

Kata de 8 lovituri cu Boken

--------------------


Kata de Boken

Tanto-Tanto

Jo-Jo

Boken-Boken

Jo-Boken

--------------------

Kata de 8 lovituri cu Boken

--------------------


Kata de Katana

Randori cu armeNage cu Jo

1 Uke cu Jo

Nage cu Jo

2 Uke cu Jo

Nage cu Boken

1 Uke cu Boken

Candidatul prezinta un eseu

Original, pe o temă din Aikido

Original, pe o temă din Aikido


Original, pe o temă din Aikido

Original, pe o temă din Aikido


Deplasari:

1 - Picioarele păşesc succesiv, unul după celălalt.

2 - Un picior se deplasează, celălalt îl urmează prin alăturare (în orice direcţie)

3 - Un picior înaintează sau se retrage, urmat de o pivotare de 180 grade.

4 - Un picior depăşeşte prin faţă sau spate, urmat de pivotare de 360 grade.

5 - Combinarea a două sau mai multe deplasări.


Atac cu Jo, Tambo si Boken:

1 - Shomen uchi

2 - Yokomen uchi

3 - Tsuki

4 – Combinatii de lovituri


Degajare Boken:

1 - Cu mâna dreapta orizontal – priză directă, Boken-ul cu tăişul orizontal

2 - Cu mâna dreaptă orizontal – priză inversă, Boken-ul cu tăişul orizontal

3 - Cu mâna stângă în sus, Boken-ul cu tăişul vertical şi vârful în jos

4 - Cu mâna stângă oblic – preluare cu dreapta si lovitura Yoko în continuare. La final, Boken-ul cu tăişul lateral dreapta.

5 - Cu mâna stânga oblic – preluare cu dreapta, si lovire Yoko inapoi. La final, Boken-ul cu tăişul lateral stanga.


Angajare Boken:

1 - Cu mâna dreaptă orizontal – priză directă

2 - Cu mâna dreaptă orizontal – priza inversă

3 - Cu mâna dreaptă – Boken-ul vertical, teaca orizontală.

4 - Boken-ul cu mana stânga, teaca cu mâna dreaptă, mîinile încrucişate

5 - Boken-ul în dreapta, teaca în stânga, scoasă din centură, Boken şi teaca în unghi drept.


Definitii:

Priza directă Boken = mâna de pe mânerul Bokenului, cu degetul mare către Tsuba

Priza inversa Boken = mâna de pe mânerul Bokenului, cu degetul mic catre Tsuba

Jiyuwaza = apărare liberă împotriva atacului lui Uke

Tanto-dori = Nage fără armă, Uke înarmat cu Tanto

Tachi-dori = Nage fara arma, Uke inarmat cu Boken

Jo-dori = Nage fără armă, Uke înarmat cu Jo

Futarigake = atacul simultan a 2 Uke, neînarmaţi

Taninzugake = atacul simultan a minimum 3 Uke, neînarmaţi


Art. 11. – Condiţii de admitere la examenul de grad - DAN

Pentru a fi admis la examinare, candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile obligatorii, să aibă recomandarea scrisă a instructorului său.

Candidatul va înainta Comisiei Tehnice următoarele:

1. Paşaportul sportiv

2. Legitimaţia cu licenţa actualizată

3. Fişa candidatului

4. Eseul despre Aikido

5. Taxa de examinare


Art. 12. – Criterii de notare la examenul de grad - DAN

1 - Pentru a promova examenul, candidatul trebuie sa obţină punctajul minim pentru fiecare probă şi grad, aşa cum sunt prezentate mai jos.

2 - Candidatul este obligat să parcurgă toate cele 3 probe:

a - Tehnici fără arme

b - Tehnici contra armelor

c - Tehnici cu arme

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Probe Punctaj max. Punctaj min./probă Punctaj min.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SHODAN – 1 DAN

Tehnici fără arme 5 puncte punctaj min. obligatoriu = 4

Tehnici contra armelor 3 puncte punctaj min. obligatoriu = 2 7 puncte

Tehnici cu arme 2 puncte punctaj min. obligatoriu = 1

NIDAN - 2 DAN

Tehnici fără arme 4 puncte punctaj min. obligatoriu = 4

Tehnici contra armelor 4 puncte punctaj min. obligatoriu = 3 8 puncte

Tehnici cu arme 2 puncte punctaj min. obligatoriu = 1

SANDAN - 3 DAN

Tehnici fără arme 3 puncte punctaj min. obligatoriu = 3

Tehnici contra armelor 4 puncte punctaj min. obligatoriu = 4 9 puncte

Tehnici cu arme 3 puncte punctaj min. obligatoriu = 2

YONDAN - 4 DAN

Tehnici fără arme 2 puncte punctaj min. obligatoriu = 2

Tehnici contra armelor 3 puncte punctaj min. obligatoriu = 3 9 puncte

Tehnici cu arme 5 puncte punctaj min. obligatoriu = 4


Art. 13. - Directorul Tehnic poate acorda singur, orice grad.

Examenele de grad pentru 5,6,7 Dan se vor da cu Directorul Tehnic.

Vechimea necesara este:

- pentru 5 Dan – 5 ani de pracrica efectiva de la examenul de 4 Dan

- pentru 6 Dan – 6 ani de practica efectiva de la examenul de 5 Dan

- pentru 7 Dan – 7 ani de practica efectiva de la examenul de 6 Dan

Examenele de grad Dan se vor sustine in cadrul Stagiilor nationale de Aikido.


Art. 14. - Organizarea examenelor de grad - DAN Katana

1 - Gradele Dan Katana se acorda exclusiv de catre Directorul Tehnic, daca acesta are cel putin gradul de 6 Dan Katana. Directorul Tehnic poate acorda grade Dan Katana, cel mult egale cu propriul sau grad Dan Katana.

2 - Candidatul trebuie sa fie cel putin Centura neagra 3 Dan Aikido sau Aikijutsu, sa aiba varsta minima de 25 ani si sa aiba calitatea de Profesor (Instructor, Antrenor sau Expert cu norma didactica).

3 - Directorul Tehnic va solicita candidatul executia unor tehnici si kata specifice, in urma carora va aprecia nivelul de maiestrie al candidatului, si va acorda sau nu gradul solicitat.

După examen, Directorul Tehnic va completa diploma de grad si va inscrie gradul obtinut in PASAPORTUL SPORTIV.

4 - Gradele Dan Katana se pot acorda de catre Directorul Tehnic si fara examen.

5 - Candidaţii înscrişi şi absenţi la examen se pot reînscrie la examen după minimum 1 luna. Candidaţii respinşi în urma examenului se pot reînscrie la examen după minimum 3 luni. Ei vor plăti din nou taxa de examinare.

6 - Decizia Directorului Tehnic este definitivă şi fără drept de apel


DICŢIONAR

Ai – armonie, coordonare - Ashi - picior

Atemi – lovitură - Ayumiashi - mers normal

Boken - sabie de lemm

Chudan kamae - gardă la nivel mediu

Do – cale, direcţie, drum

Dojo - sală de antrenament

Eri – guler

Gedan - partea medie şi de jos a corpului

Gi - costum de antrenament

Gyaku – opus, în opoziţie

Hara - abdomen, centru

Hidari– stânga,

Hidari Kamae=gardă pe stânga

Hiji – cot, încheietura cotului

Hiji gime (Shime) - priză de cot

Hiriki - puterea cotului

Irimi - intrare, pozitiv, puternic

Jodan - partea de sus a corpului

Jumbi taiso - exerciţii de încălzire

Kaeshi waza - tehnică de parare, de blocare

Kaiten – deschidere, roată

Kamae – poziţie, gardă

Kansetsu – articulaţie

Kansetsu waza - tehnici articulare

Kata – formă, tipar, umăr

Katate - o singură mână

Keikogi - costum de antrenament

Ki - spirit, minte, energie

Kiritsu - a sta în picioare

Kokyu - respiraţie

Kokyu-ryoku - forţa respiraţiei

Koshi – şold

Kote – încheietură mâinii

Kubi – gât

Kubi shime – strangulare

Ma ai – distanţă potrivită

Mae - în faţă

Men – cap

Men uchi - lovitură la cap

Migi – dreapta, Migi Kamae=gardă pe dreapta

Mune – piept, rever

Nage - proiectare, cel care se apără

Obi – centură

Omote - a se mişca în faţă, pozitiv, Irimi

Osae – control, blocare, fixare

Randori - luptă liberă, formă de antrenament

Rei – salut

Ryote – ambele mâini

Ryu - stil, şcoală

Sabaki – mişcare

Seika no itten - punctul central

Seiza - poziţie şezând

Sensei – instructor, profesor

Shihan - maestru profesor

Shiho – în patru direcţii diferite

Shikko - mers în genunchi

Shizentai - postură naturală

Shomen – în faţă, direct

Sode – mânecă

Sokumen – dintr’o parte

Soto – în afară

Suburi - exerciţii de lovire cu arme

Sumi – colţ, într-o parte

Tai – corp

Tai sabaki - deplasare, răsucire

Tanren uchi – exerciţii de lovire cu Boken-ul

Tanto – cuţit

Tatami - suprafaţă de antrenament, saltele

Te – mână

Tekatana - sabia mâinii

Tekubi – pumn

Tenkan – întoarcere, negativ, înapoi

Tori - cel ce executa tehnica

Tsugi ashi – paşi adăugaţi

Tsuki - lovitură cu pumnul

Uchi – lovitură

Uchi komi - înaintare şi lovire

Ude – braţ

Uke - cel care atacă

Ukemi – cădere

Ura – răsucire, înapoi, negativ

Ushiro - înapoi

Waza – tehnică

Yoko – parte

Yokomen – lateral

Zarei - salut din genunch

FISA CANDIDATULUI PENTRU EXAMENUL DE GRAD DAN


1

Numele candidatului2

Data naşterii3

Nr. Licenţă şi data4

Clubul, Federaţia5

Gradul actual, din data/

Acordat de:

Seria diplomei de grad:


6

Gradul solicitat7

Aprobarea instructorului

(Nume, grad şi

semnătura)Data ______________ Semnătura candidatuluiDECIZIA COMISIEI TEHNICE:


Punctaj Tehnici fără arme =

Punctaj Tehnici contra arme =

Punctaj Tehnici cu arme =

Nr. Total puncte =ADMIS / RESPINSDIRECTOR TEHNIC

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AIKIDO


EXAMEN PENTRU ACORDARE GRADE


Club: ………............................……….......................…. Data: .........................

COMISIA DE EXAMINARE:

Numele si prenumele

Licenta nr.

Grad

Semnătura si parafa
GRADE SI DIPLOME ACORDATE

Nr

Numele si prenumele

Licenta Nr.

Grad

Seria diplomei


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AIKIDOAprobat

DIRECTOR TEHNIC


LICENŢĂ DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE GRAD KYU


Subsemnaţii _________________________________________________


Reprezentanţi ai ______________________________________________


avand calitatea de ____________________________________________


solicităm organizarea examenului de grad în data de _______________


în localitatea _____________________________


Avem acordul urmatorilor experti:

Numele şi prenumele

Expertului

Licenţa nr.

Grad

Asociaţia, Clubul

1.

2.

Menţionăm că am luat cunoştinţă de Statutul şi Regulamentele F.R.Aikido pe care ne obligăm să le respectăm întocmai.Data _________________Semnăturile si stampila clubuluiSe completează în 2 exemplare

1