FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AIKIDO

SCOALA FEDERALĂ DE CADRE

                                                                                            

STRUCTURA CURSULUI DE INSTRUCTORI

 

Semestrul 1 - 1 an

 

NR.

CRT

 

CONŢINUT

TOTAL

ORE

Ore teorie

Ore practică

Forma de

verificare

1

Curs teoretic şi practic

80

10

70

Test

 

 

Conţinutul Cursului teoretic

1. Istoria Aikido-ului, Principalele Şcoli

2. Organizarea Aikido-ului în Romania

3. Norme şi regulamente ale F.R.A.

4. Structura antrenamentului de Aikido

5. Garda - Kamae, Irimi şi Tenkan

6. Distanţa optimă – Ma ai

7. Organizarea spaţiului de luptă

8. Despre Centru şi echilibru

     9. Despre respiraţie şi tehnicile respiratorii

10. Despre sincronism şi intuiţie

11. Structura tehnicilor de Aikido

12. Norme privind antrenamentul

13. Examene de grad

14. Formarea monitorilor, instructorilor şi experţilor

15. Aikido cu arme

 

Conţinutul Cursului practic

1. Reguli de comportament în Dojo

2. Salutul

3. Exerciţii de încălzire

4. Kamae, Migi, Hidari

5. Ma-ai, Ai, Gyaku, Combinatii

6. Kiritsu, Za şi Agura

7. Tegatanasabia mâinii

8. Orientarea: interior, exterior, în faţă, în spate

9. Deplasari, Tai sabaki

10. Degajarea din prize: de pe loc şi din mişcare   

11. Atacurile în Aikido: prize şi lovituri

12. Exercitii pentru dezvoltarea KI-ului

13. Exerciţii pregătitoare pentru învăţarea tehnicilor

14. Căderi ­ Ukemi

15. Exercţtii de respiraţie

16. Exerciţiul Kokyu-ho

17. Arme în Aikido (Tanto, Tambo, Jo, Boken, Katana şi Tessen)

18. Exerciţii de mânuire a armelor

19. Nage Waza, Katame Waza, Atemi Waza

20. Recuperarea după efort

 

 

 

 

 

Semestrul 2 – 1 an

 

NR.

CRT

 

CONŢINUT

TOTAL

ORE

Ore teorie

Ore practică

Forma de

verificare

1

Curs teoretic şi practic

80

10

70

Examen

 

Conţinutul Cursului teoretic

1. Dezvoltarea calităţilor motrice

2. Structurarea şi etapizarea procesului de pregătire

3. Structura antrenamentului pe grupe de vârstă

4. Specificul şi cerinţele antrenamentului de Randori

5. Măsuri de protecţie a sportivilor

6. Cerinţele şi normele antrenamentului cu arme

7. Despre Kata cu şi fără arme

 

Conţinutul Cursului practic

1. Execuţia procedeelor cu partener virtual

2. Forme de întâmpinare ale atacului

3. Execuţia procedeelor cu doi parteneri

4. Execuţia contra-procedeelor

5. Execuţia procedeelor înlănţuite

6. Execuţia procedeelor cu Tanto (cuţit)

7. Procedee cu Jo, Tambo, Boken, Katana şi Tessen

8. Kata de Jo şi Kata de Boken

9. Tachi Waza, Hanmi Hantachi Waza, Suwari Waza

10. Tehnici de perfecţionare

11. Managementul spaţiului şi timpului în luptă

 

Bibliografie :

Enciclopedia de Aikido – Volumele 1,2,3,4,5  - Dan Ionescu

AIKIDO 1,2,3 – Dan Ionescu

 

ATENŢIE !!

Este obligatoriu ca în fiecare Dojo existe o trusă fixă de prim ajutor, iar dacă acest lucru nu este posibil, este obligatoriu ca instructorul aibă, în permanenţă asupra sa o trusă portabilă de prim ajutor.

Este interzis antrenamentul de Aikido în absenţa trusei de prim ajutor.