FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AIKIDO

SCOALA FEDERALĂ DE CADRE

STRUCTURA CURSULUI DE INSTRUCTORI


Semestrul I


NR.

CRT


CONŢINUT

TOTAL

ORE

Ore teorie

Ore practică

Forma de

verificare

1

Curs teoretic şi practic

80

10

70

TestConţinutul Cursului teoretic

1. Istoria Aikido-ului, Principalele Şcoli

2. Organizarea Aikido-ului în Romania

3. Norme şi regulamente ale F.R.A.

4. Structura antrenamentului de Aikido

5. Garda - Kamae, Irimi şi Tenkan

6. Distanţa optimă – Ma ai

7. Organizarea spaţiului de luptă

8. Despre Centru şi echilibru

9. Despre respiraţie şi tehnicile respiratorii

10. Despre sincronism şi intuiţie

11. Structura tehnicilor de Aikido

12. Norme privind antrenamentul

13. Examene de grad

14. Formarea monitorilor, instructorilor şi experţilor

15. Aikido cu arme


Conţinutul Cursului practic

1. Reguli de comportament în Dojo

2. Salutul

3. Exerciţii de încălzire

4. Kamae, Migi, Hidari

5. Ma-ai, Ai, Gyaku, Combinatii

6. Kiritsu, Za şi Agura

7. Tegatana – sabia mâinii

8. Orientarea: interior, exterior, în faţă, în spate

9. Deplasari, Tai sabaki

10. Degajarea din prize: de pe loc şi din mişcare

11. Atacurile în Aikido: prize şi lovituri

12. Exercitii pentru dezvoltarea KI-ului

13. Exerciţii pregătitoare pentru învăţarea tehnicilor

14. Căderi ­ Ukemi

15. Exercţtii de respiraţie

16. Exerciţiul Kokyu-ho

17. Arme în Aikido (Tanto, Tambo, Jo, Boken, Katana şi Tessen)

18. Exerciţii de mânuire a armelor

19. Nage Waza, Katame Waza, Atemi Waza

20. Recuperarea după efort

Semestrul II


NR.

CRT


CONŢINUT

TOTAL

ORE

Ore teorie

Ore practică

Forma de

verificare

1

Curs teoretic şi practic

80

10

70

Examen


Conţinutul Cursului teoretic

1. Dezvoltarea calităţilor motrice

2. Structurarea şi etapizarea procesului de pregătire

3. Structura antrenamentului pe grupe de vârstă

4. Specificul şi cerinţele antrenamentului de Randori

5. Măsuri de protecţie a sportivilor

6. Cerinţele şi normele antrenamentului cu arme

7. Despre Kata cu şi fără arme


Conţinutul Cursului practic

1. Execuţia procedeelor cu partener virtual

2. Forme de întâmpinare ale atacului

3. Execuţia procedeelor cu doi parteneri

4. Execuţia contra-procedeelor

5. Execuţia procedeelor înlănţuite

6. Execuţia procedeelor cu Tanto (cuţit)

7. Procedee cu Jo, Tambo, Boken, Katana şi Tessen

8. Kata de Jo şi Kata de Boken

9. Tachi Waza, Hanmi Hantachi Waza, Suwari Waza

10. Tehnici de perfecţionare

11. Managementul spaţiului şi timpului în luptă


Bibliografie :

Enciclopedia de Aikido – Volumele 1,2,3,4,5 - Dan Ionescu

AIKIDO 1,2,3 – Dan Ionescu


ATENŢIE !!

Este obligatoriu ca în fiecare Dojo să existe o trusă fixă de prim ajutor, iar dacă acest lucru nu este posibil, este obligatoriu ca instructorul să aibă, în permanenţă asupra sa o trusă portabilă de prim ajutor.

Este interzis antrenamentul de Aikido în absenţa trusei de prim ajutor.

INSTRUCTORUL SPORTIV


Instructorul sportiv îşi desfăşoară activitatea în domeniul sportului de performanţă, fiind angajat al unor asociaţii sportive, cluburi sportive sau alte instituţii din sectorul public sau privat.

Instructorul sportiv ar putea fi şi o meserie liberală, şi în acest caz el ar putea activa şi în domeniul sportului de iniţiere sau de întreţinere.


Instructorul sportiv reprezintă o treaptă anterioară de pregătire în vederea accederii la ocupaţia de antrenor.

Instructorul sportiv derulează activităţi specifice sportului de performanţă sau iniţiere în conformitate cu obiectivele şi sarcinile prevăzute în programele stabilite, proprii, sau cele aprobate de forul superior.

Instructorul sportiv provine din rândul practicanţilor sportului de performanţă legitimaţi la asociaţii, cluburi sportive, dar şi din rândul absolvenţilor de licee cu profil sportiv sau licee cu clasă specială de sport.

Activitatea de instructor sportiv se derulează in bazele sportive ale cluburilor şi asociaţiilor, aflate în aer liber sau in interior, terenuri de sport, săli de antrenament etc.

Instructorul sportiv este cel care derulează activităţi de instruire în prima fază de practicare a sportului de performanţă, cu diferite categorii de participanţi, grupe de iniţiere, mediu şi avansaţi.


Instructorul sportiv conduce lecţii (antrenamente), sau secvenţe din lecţii (organizarea grupei, secvenţa de încălzire, iniţierea în deprinderea procedeelor tehnice şi tactice specifice ramurii de sport în care activează, scoaterea organismului din efort si relaxarea, etc.).

Instructorul sportiv poate avea responsabilităţi limitate sau nu are deloc responsabilităţi în îndeplinirea obiectivelor de performanţă ale grupei aflate în pregătire, în cazul subordonării sale unui antrenor numit.


Competenţele pe care un instructor sportiv trebuie să le aibă sunt:

1.pregătirea activităţii de instruire,

2.instruirea sportivilor,

3.desfăşurarea activităţilor de evaluare şi selecţie,

4.pregatirea activităţilor specifice în ramura de sport.

5. educarea şi formarea caracterului sportivilor

Instructorul dovedeşte cunoştinţe teoretice de bază şi deprinderi practice necesare organizării grupurilor de sportivi, pregătirea şi desfăşurarea unor activităţi variate complexe, specifice, descrierea şi demonstrarea unor procedee tehnice, promovarea activităţii de performanţă în rândul copiilor, adolescenţilor şi tinerilor în mod special, dar şi în rândul maselor, care formează publicul în competiţii.


Cunoştinţele teoretice necesare practicării ocupaţiei de instructor sportiv sunt:


Instructorul sportiv comunică interactiv cu sportivul/sportivii, cu antrenorul căruia i se subordonează, cu forul tutelar, dar şi cu familia, dovedind flexibilitate şi adaptabilitate în contexte diverse, creativitate în limitele competenţelor sale, entuziasm şi pasiune.

Instructorul sportiv trebuie să dovedească rigurozitate în realizarea sarcinilor propuse de antrenor sau cele prevăzute în planificare.

Datorită vastităţii şi specificităţii disciplinelor sportive, instructorul sportiv este necesar să aibă competenţe specifice ramurii de sport AIKIDO, cum ar fi: