DESPRE TEHNICA DE AIKIDO


DESPRE ATACURI

În principiu, toate procedeele de Aikido se pot folosi, ca răspuns la orice fel de atac, fie el prindere, lovitură, din faţă sau din spate, atacuri executate de o persoană sau mai multe, cu sau fără arme.

La începutul pregătirii, practicanţii vor invăţa procedeele folosindu-se acele atacuri care favorizează asimilarea mai uşoară a tehnicilor. Este de preferat ca practicanţii să execute cu precădere procedeele la atacuri de tip lovitură, pentru că aceste atacuri sunt mult mai puternice şi sunt mai apropiate de realitatea unei lupte. În felul acesta un Aikidoka (practicant de Aikido) poate înţelege în mod direct (e drept că uneori prea direct), ce înseamnă un atac adevărat. Primul lucru care va trebui învăţat de începători este executarea corectă a loviturilor, şi în general a oricărui fel de atac, pentru că nefiind nevoiţi să lupte, oamenii au pierdut abilitatea de a o face.

Atacurile pot fi extrem de variate, astfel că pentru simplificarea studiului ne vom limita la atacurile de bază, cele care au cea mai mare frecvenţă în luptă.

În timpul antrenamentelor de pregătire, instructorii vor trebui să organizeze procesul didactic respectând următoarele idei:

  1. de la atacuri simple la cele complicate

  2. de la atacuri uşoare la cele puternice

  3. de la prinderi la lovituri cu braţele, apoi cu picioarele şi în final cu arme

  4. de la atacul punctual al unui partener la atacurile continue ale aceluiaşi partener, apoi la atacurile secvenţiale ale mai multor parteneri, continuând cu atacurile simultane ale mai multor parteneri.

PRINDERI